Положення про членство

Положення про членство у ГО «Ініціативна Група»

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ужгородська Районна Громадська організація "Ініціативна Група" (скорочена назва УPГО "Ініціативна Група") - це районна неприбуткова громадська організація, яка об'єднує громадян України, які бажають співпрацювати для здійснення цілей, передбачених цим Положенням.

1.2. Організація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, діючого законодавства України і Статуту.

1.3. Членство в Громадській Організації є добровільним.

1.4. Члени Організації можуть бути членами інших громадських об’єднань.  

1.5. Всі члени УРГО "Ініціативна Група" мають права та несуть обов’язки щодо розвитку УРГО "Ініціативна Група", що не суперечать Статуту.  

1.6. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління УРГО "Ініціативна Група".

 

2. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Членство у Організації може бути індивідуальним або колективним.

2.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України віком від 14 років, який визнає і дотримується положень цього Статуту.

2.3. Прийом до індивідуальних членів Організації здійснюється за рішенням загальних зборів ради Громадської Організації на підставі письмової заяви.

2.4. Колективним членом Організації можуть бути трудові колективи організацій, установ та підприємств, які поділяють цілі та завдання Організації. 

2.5. Прийом у колективні члени Організації здійснюється за рішенням загальних зборів місцевого осередку на підставі рішення загальних зборів колективу. Колективні члени діють через своїх представників.

2.6. Індивідуальне та колективне членство припиняється при добровільному виході на підставі поданої заяви або у випадку виключення за порушення Статуту, а також якщо вони належать до тих організацій, мета яких не співпадає з інтересами Організації. Рішення про припинення членства у Організації приймають Правління місцевих осередків.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Члени Організації мають право:
- брати активну  участь у заходах Організації;

- вільно висловлювати свої думки на Загальних  Зборах Організації та дотримуватись вимог об’єктивності, етики та моралі.

3.2. Члени Організації зобов'язані:

- дотримуватись положень цього Положення про членство у Громадській Організації;

- сплачувати щомісячні членські внески для забезпечення  організаційної  діяльності Громадської Організації;

- розмір членських внесків встановлюється загальними зборами Організації;  

- підтримувати та розповсюджувати мету та завдання Організації серед населення;

- сприяти своєю діяльністю досягнення головних цілей і завдань "Ініціативної Групи";

-  виконувати правила і вимоги етичних правил поведінки;

- інформувати органи Громадської Організації про факти, які можуть впливати на діяльність УРГО "Ініціативна Група", або про порушення Статуту;

- приймати участь у зборах Громадської Організації та проведені різноманітних заходів, щодо розвитку села.

 

4. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мета Організації —  екологічно-просвітницька діяльність та організація  активного дозвілля  молоді,  виховання  нової генерації спортсменів-туристів, задоволення та захист законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, науково-культурних, спортивних інтересів членів організації.

4.1. Завданнями Організації є:

- екологічне виховання молоді і юнацтва та підвищення свідомості через залучення до природоохоронної діяльності;

- екологічно-просвітницька діяльність: активізація громадськості та залучення широких верств населення регіону до вирішення проблем довкілля;  

- організація активного дозвілля молоді та юнацтва;

- організація, проведення екологічних заходів та акцій;

- сприяння   розвитку нових концепцій та  підходів щодо екологічного та туристичного виховання молоді;  

- підтримка  ініціатив громадських організацій  та  органів  місцевого  самоврядування  у сфері розвитку екологічного туризму;

- організація та розвиток екологічних та туристичних гуртків;

- організація, проведення спортивних та туристичних змагань та акцій;

- організація та проведення туристичних та екологічних експедицій, походів, пізнавальних екскурсій;

- пошук та поширення новаторського досвіду;

- виявлення   та   виховання   молодих   спортсменів-туристів: орієнтувальників, вело-туристів,  пішохідників,  лижників  та спортсменів-туристів інших напрямків;

 4.2. Форми громадської діяльності:

- проведення семінарів, конференцій, інших заходів, що сприяють досягненню мети;

- співпраця з іншими    організаціями та установами,    участь у    реалізації   спільних проектів;

- організація науково-дослідної, консультативної,   експертної     та     іншої     роботи українських та зарубіжних фахівців, направленої на вирішення завдань Організації;

- здійснення іншої  діяльності, що    відповідає меті діяльності  Організації    і    не суперечить законодавству України.

4.3. Для здійснення своїх мети та завдань Організація у встановленому Законом порядку:
- співпрацює  з   державними   органами   та   об'єднаннями   громадян,   засновує   або у встановленому законодавством порядку вступає у спілки об'єднань громадян, укладає відповідні угоди з ними;

- організує і проводить конференції, семінари.

Прогноз погоди